Back
a

Turbulencija

Silovanje u braku i silovanje muškarca do 1997.

Intervju: prof. dr Barbara Krahe, Univerzitet Potsdam

preveo sa nemačkog: Dragan Radovančević

Ima li razlike između ljudi i životinja kad je reč o agresiji?

Svesna namera da se naškodi je kriterijum definicija ljudske agresije. Ona zahteva kompleksan kognitivni proces, u kom osoba koja čini nasilje anticipira posledice svoj nasilnog čina i na taj čin se uprkos tome odlučuje. Ovakav fenomen se ne može prosto prepoznati u životinjskom svetu. Zanimljivo je, međutim, da su

i životinje razvile mehanizme da ograniče agresiju, kao što su rituali potčinjavanja prilikom borbe za status u krdu.

Kako vi sami kontrolišete svoju agresiju?

Čak i ako mi to ne uspe svaki put, pokušavam da primenim svoje teorijsko znanje, kako bih ostala mirna u određenim situacijama, kao i da regulišem agresivna osećanja u sebi. Recimo,

da prizovem misli i osećanja koja nisu kompatibilna sa nasiljem, ili da pokušam da sagledam situaciju iz perspektive druge osobe.

Da li se agresija kao fenomen razlikuje od zemlje do zemlje?

arapsko-prolece

pixabay.com

Postoje velike razlike među kulturama, ali i među epohama. Agresija je socijalni konstrukt, što znači da kulture i epohe odlučuju putem socijalnog konsensusa koje ponašanje označavaju kao agresiju, a koje ne.

I dan danas u nekim kulturama postoji pravo muškarca da svoju ženu telesno kazni. I naše (nemačko) društvo je sve do 1997. godine odbijalo da silovanje u braku ili silovanje muškarca prepozna kao nasrtaj na telesni integritet žrtve.

Gledanje krimi serija=utisak da ima više nasilja u društvu – dr Krahé, psiholog

Post a Comment