Back
a

Turbulencija

Nove knjige “Čigoja štampe” – Od naučnih knjiga do životnih ispovesti

Izdavačka kuća Čigoja štampa je, pred sami kraj turobne 2020. godine,
obradovala svoje čitaoce s nekoliko knjiga najrazličitijih žanrova. Tu su
se našle sociološka studija o dijalogu, autobiografska ispovest hrvatske
Jevrejkinje koja je preživela Drugi svetski rat, antropološko-psihološko
istraživanje ljubavi, sveobuhvatna studija o stresu i roman u toku kog će
čitalac “plesati tango s autorom”.

Ratko Božović – Geometrija mišljenja

Podsticaj za objavljivanje spisa “Geometrija
mišljenja” nastao je posle pokušaja dr Ratka
Božovića da celovito protumači fenomen dijalog.
Dijalog, sada i ovde, video je kao pretpostavku za
utemeljenje slobodne i kritičke javnosti. Bila bi to
kreativna komunikacija u kojoj bi, umesto isprazne
političke retorike i monološkog jednoumlja,
prevladavali pluralizam gledišta, kreativna debata i sloboda mišljenja.
Kad se razdvoji javno mnjenje od kritičkog mišljenja neizbežno se
stvara mogućnost za bahatost vlasti, ali i za poništavanje istine o
stvarnosti. To iskustvo živimo kao aktuelnu neposrednost jer su u nas
javne i slobodne debate bukvalno nestale, a dijalog je san iz realnosti i
politička utopija.

Helen Fišer – Zašto volimo? : priroda i
hemija romantične ljubavi

Radeći sa timom naučnika na skeniranju mozga ljudi
koji su se upravo ludo zaljubili, Helen Fišer, jedna
od najistaknutijih antropologa u Americi, je
dokazala ono što su psiholozi donedavno samo
sumnjali: Kada se zaljubite, određena područja
mozga zasvetle pojačanim protokom krvi. Knjiga
“Zašto volimo” koristi te podatke da bi tvrdila da je
romantična strast ugrađena u naš mozak milionima godina evolucije. To
nije emocija, to je nagon snažan poput gladi.
Provokativna, prosvetljujuća, sveobuhvatna i uverljiva, “Zašto volimo”
nudi radikalno nove odgovore na vekovna pitanja: Šta je ljubav, koga
volimo i kako održati ljubav u životu.
Zdenka Novak – Kad se nebo srušilo
Autorka Zdenka Novak, rođena 26. novembra
1919. godine u Zagrebu u imućnoj jevrejskoj
porodici, istinitu priču svog života počinje opisom
bezbrižnog detinjstva i srećne mladosti. Kao grom iz
vedra neba dolazi Drugi svetski rat sa svim svojim
strahotama. Supruga joj odvode u koncentracioni
logor iz kojeg se više neće vratiti, a na isti način
izgubiće i roditelje i sestru. Ona se, pak, spasava nekim čudom i odlazi
najpre u izbeglištvo, a potom u partizane…

Knjiga “Kad se nebo srušilo” autorke Zdenke Novak

još jednom će
podstaknuti čitaoce na razmišljanje o tragičnim posledicama rasne i
verske netrpeljivosti – temi koja, nažalost, ni u trećoj hiljadi godina nije
nimalo izgubila na aktuelnosti. Uspeju li ovi opisi užasa, kroz koje su
prošle hiljade i hiljade ljudi, dati bar mali doprinos razumevanju i
toleranciji među pripadnicima različitih naroda, vera i civilizacija, knjiga
autorke Zdenke Novak postigla je svoj cilj.

Dušan Kosović – Stres

Akademik dr Dušan Kosović je bio pionir crnogorske i
uglednik američke psihijatrije, bio je jedan od deset
najpoznatijih američkih neuropsihijatara. Osnivač je
prvog Antistres centra u SAD u Njujorku. Treće, srpsko
izdanje njegove knjige “Stres” predstavlja jedinstvenu,
temeljnu studiju o stresu, njegovim uzrocima i
posledicama. Kosovićevo ogromno iskustvo i znanje
pretočeni su u ovu jedinstvenu studiju. “Stres” je kompleksno delo u
kome se pokazuje kako stresna situacija postaje svakodnevna čovekova
pratilja i egzistencijalna zamka. Autor je smatrao da saznanje o bolesti
može da postane značajan preduslov za njeno uspešno sprečavanje. Kao
iskusan psihoanalitičar, Kosović se založio protiv svih predrasuda u
razumevanju stresa, a naročito onih koje umanjuju terapijski ishod.

Jovan Popović – Tango Ďavola i
bogataša

Tango je ples raspet između ljubavi i mržnje, vatre i
leda, suza i smijeha. Eros i Tanatos. Tango liči na
igru ljubavnika osuđenih na smrt. Smrt od ljubavi.
Ne zna se da li svoj ples završavaju u vatri strasti ili
sa nožem u leđima. Svaka igra đavolja je rabota. A
tango sa đavolom je put u propast. Zato i jeste sladak.
U romanu Jovana Popovića ne igra samo bogataš
tango sa đavolom. U njemu svaki od Jovanovih junaka igra ovaj
strastveni ples sa vlastitom sudbinom. Vještom rukom, i sa lakoćom
pripovjedača znalca, pisac ovoga romana sa čitaocem pleše tango, čineći
od samog čitanja čaroliju sa kojom je teško rastati se. Baš kao što se i
tango ne pleše samo jednom, tako se i ovaj roman mora pročitati više
puta.
Dr Nele Karajlić

 

foto: Čigoja štampa

Post a Comment