Back
a

Turbulencija

strah-fobije-tijana-mandic

Kratka istorija fobija

4. FOBIČAN PORTRET

Tijana Mandić, psiholog

Od grčke reči phobos koja je značila bekstvo, užas, paniku i strah. Strah je onoliko star koliko i sam čovek i ima svoj biološki smisao.Komplikacije koje su ljudska bića učinila oko straha su nam mnogo manje jasne.

U najstarijem napisanom epu-Gilgamešu (4000. godine pre naše ere) opisan je strah od smrti. Hipokrat je u IV veku pre naše ere pisao o fobijama: jedna osoba je imala strah od zvuka flaute a druga od prolaska pored jarka.

U medicinskoj literaturi su problemi sa strahom opisani još davno, u početku u sklopu opisa besnila.

Hidrofobija je strah od vode koji se javlja kod obole-log od besnila.

Dugo se na probleme sa strahom gledalo kao na kukavi-
čluk lli kao ekscentrično ponašanje.

Prvi put se u jednom medicinskom rečniku opisuje sifilofobija kao „morbidan strah od sifilisa koji se pojačava zamišljanjem simptoma bolesti”.

Pojam fobija prvi put je u današnjem značenju te reči upotrebio Vestfal 1841 ( agorafobija),

Ragi 1877 (klaustofobija),

razradio Žane 1909 a prvu dinamsku koncepciju dao Frojd.

Pored psihoanalitičara od dvadesetih godina ovog veka se ovom temom bave i bihejvioristi (Votson i Rajnerova, Volpe, Bandura i Volters i drugi). Moderna psihijatrija pravi razlike između paničnih poremečaja u užem smislu, anksioznih poremečaja, fobičnih poremećaja i ank- sioznog karaktera.

 

iz knjige dr Tijane Mandić,

Psihološka sveska

 

Starmalo dete, velike brige

Post a Comment