Back
a

Turbulencija

fridrih-nice-antihrist-bog

Fridrih Niče: Natčovek i večno vraćanje istog

U svom najslavnijem delu Tako je govorio
Zaratestra Niče je konačno razjasnio dva
učenja po kojima je najpoznatiji: ono o
“natčoveku” i mit o “večnom vraćanju istog”.
To je ono što on suprotstavlja haosu i očaju
nihilizma koji će nastupiti u zapadnom svetu
nakon sloma hrišćanskog i naučnog pogleda
na svet.

fridrih-nice-antihrist-bog

pixabay.com

Übermensch – što se prevodi sa natčovek
ili superčovek – je nova vrsta, superiorni
čovek koji će biti sposoban da se otrgne ljudskom okupljanju.

Nadljudi će biti snažni,
jaki i zdravi pojedinci koji vode zemaljski,
čulan život, oslobođeni kako od pogrešnog
verovanja u transcendentnu realnost tako i
od zabrana “morala stada”.

Oni će spremno
prihvatiti apsurdnost ljudkog postojanja,
postavši umetnici u kreiranju sebe samih, ali
i jednog novog panevropskog društva.
Nihova robusna kultura usredsrediće se pre
na umetničke nego na metafizičke zadatke.
Rutinske i svetovne poslove obavljaće kasta
robova. To ne znači da će natčovek biti
okrutni fašistički mužjak.

Kada jednom pobede i uspostave se, kada jednom zakorače
“iznad” ljudske prirode, biće tolerantni i
pristojni prema nižima kojima vladaju.
Ničeovo buduće društvo je izvanredno
neodređeno u pogledu detalja.

To je reakcionarna maštarija sa podlogom u njegovom
divljenju za presokratovsku kulturu u Grka.
On nigde ne objašnjava niti razmatra, pitanje
legitimnosti tog bizarnog i autoritarnog
političkog sistema. Takođe, ne nudi nam ni
sugestije oko toga kakav bi se zakon primenjivao kada nadljude njihovi strasni i
instinktivni životi dovedu do uzajamnih
sporova.

Međutim, njegova ideja o natčoveku
imala je znatan uticaj na egzistencijalističke
filozofe kakvi su Martin Hajdeger (Martin
Heidegger, 1889-1976) ili Žan-Pol Sartr
(Jean-Paul Sartre, 1905-1980). Ako nema ni
boga ni večnih istina, a svet u kome živimo
je “apsurdan”, onda Niče pogađa u srž
stvari. Mi smo tada primorani da sami sebe
stvorimo. Ono što mi jesmo vidi se iz izbora
koje pravimo i radnji koje činimo. Proces
našeg samostvaranja mogao bi ličiti na
umetničko stvaranje. Ali, ovo nije knjiga o
egzistencijalizmu.

 

ROBINSON, Dejv
Niče i postmodemizam / Dejv Robinson;
(prevod s engleskog Boris Bratina)

Post a Comment