Back
a

Turbulencija

Tadeusz-Kantor-nina-zivancevic

Fridrih Niče i… Šta je u stvari postmodernizam?

Niko, zapravo, ne zna šta to etiketa “postmodernizam”
znači. Bar dvojica čuvenih
“postmodernih” filozofa su se odrekli tog
pojma držeći ga za praznog, dvosmislenog i
varljivog. Niko, štaviše, pouzdano ne zna ni
šta je “modernizam” (modernost, prim,
prev.), u kom smislu smo ga pre nekog
vremena “nadišli” ili ga odbacili, ili se pak iz
njega razvili.

Postmodernizam je možda
samo etiketa koja zastupa niz držanja, vrednosti,
verovanja i osećanja u vezi sa životom
s kraja dvadesetog veka.

Jedino što je sigurno
kada je ovaj pojam u pitanju jeste njegov
duboki skepticizam i to da ta sumnja
proističe iz opsesije jezikom i značenjem.
Problem jezika predstavlja verovatno najbolji
pristup za razumevanje postmoderne skepse.
Ranije smo mislili da je upotreba jezika
nešto sasvim jednostavno i izgledalo nam je
da je to “prirodno” poput disanja. Ali, filozofi
su u to oduvek sumnjali. Jezik nas može
zavesti u raznorazne besmislice ako nismo
obazrivi. Mada ga možemo ispravno upotrebljavati,
jezik ostaje ljudski izum i kao takav
gotovo zasigurno nelogičan.

fridrih-nice-antihrist-bog

pixabay.com

Jedno od velikih pitanja modeme filozofije bilo je:
kako jezik generiše značenja i šta je uopšte značenje?

Švajcarski lingvista Ferdinand de Sosir
(Ferdinand de Saussure, 1857-1913) dao je
ve-rovatno najuverljiviji odgovor na to pitanje:
jezik je sistem znakova i značenje
generiše kroz razliku. Znamo da znak “pas”
ne znači isto što i “čas”, ali ne zato što su obe
ove reči na neki misteriozan način povezane
sa svetom, već prosto stoga što se različito i
pišu i zvuče. Znaci su stoga “proizvoljni”
(arbitrarni, prim.prev.), a njihovo značenje
usvojeno u sistemu koji je i sam konvencionalan
– prihvaćen od svakoga ko jezik
koristi. To očito mora biti relativno stabilan
sistem da bi mogao odgovoriti potrebi za
komunikacijom. I ako je de Sosir u pravu,
jezik mora biti nezavisan, što znači da nam on
ne može ništa reći o svetu izvan njega, već da
su tek naše misli “uhvaćene” unutar njega.

 

ROBINSON, Dejv
Niče i postmodemizam / Dejv Robinson;
(prevod s engleskog Boris Bratina).-

Post a Comment