Back
a

Psihoterapija

4. FOBIČAN PORTRET Tijana Mandić, psiholog Od grčke reči phobos koja je značila bekstvo, užas, paniku i strah. Strah je onoliko star koliko i sam čovek i ima svoj biološki smisao.Komplikacije koje su ljudska bića učinila oko straha su nam mnogo manje

Psihodinamika odlučivanja Kada se oko nečega ne dvoumimo, onda smo jasno opredeljeni da idemo ka ili od nečega, i nema potrebe za procesom donošenja odluka. Odluke donosimo kada su u nama izmešani „za“ i „protiv“, oprečne emocije i stavovi prema nekome

Potiskivanje jedne strane ambivalencije 1) Kada se potiskuje negativna strana, osoba postaje previše brižna prema objektu „ljubavi“, prema poslu kojim se bavi, svojoj profesiji, radnim zadacima. Postaje opsesivno okupirana radnim obavezama, stalno preterano zabrinuta de se ne desi neka greška, neki

Mehanizam površnosti – “od svega po malo, ni od čega dovoljno” taktika. Jedan od načina da se izbegne opredeljivanje i odlučivanje je površnost. Osoba “sve hoće”, donosi odluke, radi… ali započinje puno toga i svemu pristupa površno. I ovakvo odlučivanje je