Back
a

Onlajn nastava

Intervju: prof. dr Barbara Krahe, Univerzitet Potsdam preveo sa nemačkog: Dragan Radovančević ** Šta ljude fascinira da svake nedelje gledaju krimi-serije? Napetost koja nastaje tako što se iz sigurnosti sopstvenog doma osmatraju opaka narušavanja zakona. Pritom ljudi osećaju kako kroz serije mogu da saznaju

Postmoderno čitanje Frojda se pojavilo u kulturnom okruženju obeleženom odmetničkim idejama o smrti subjekta, kraja humanizma, slomom velikih priča, i naravno, rastakanjem referencijalnog jezika! Postmoderna filozofija je skup različitih stanovišta (Poststrukturalizam, Dekonstrukcija, lakanovska psihoanaliza, Francuski feminizam, fukoovska analiza diskursa, Delezova

Feministička sporenja sa psihoanalizom izvorno su nastala nakon prodora ženskog govora u ‘mušku zajednicu’ – psihoanalizu, koja je institucionalno oblikovana prema slici proširenog bratstva! ‘Fraternalističku naraciju o ženskoj seksualnosti’ psihoanalitičke feministkinje (Helene Dojč, Karen Hornaj, Melania Klajn) su veoma rano