Back
a

Pozorje

Kada govorimo o Kantoru nailazimo na pojmove “Mrtav teatar” i “Nulti teatar”, “Neizvodljivi teatar” ili “Siromašni teatar” kod Grotovskog, ovi pojmovi nisu uzeti samo iz njihove stvarnosne teatarske prakse koju su oni negovali u njihovo vreme, već oni dolaze iz njihovog