Back
a

Društvena kritika

Lekcija koja je najpotrebnija praktičarima fluidnog modernog života (i koje stručnjaci za savetovanje na polju umeća življenja ·najviše i nude) ne bavi se temama kako započeti ili otvoriti, već kako završiti ili zatvoriti.   Jedan drugi kolumnista lista Obzerver, samo napola šaljivo, nabraja najnovija pravila za

Uvod: O životu u fluidnom modernom svetu U klizanju po tankom ledu, bezbednost nam je u brzini. Ralf Valdo Emerson, O razboritosti "Fluidni život" i "fluidna modernost" su blisko povezani. "Fluidni život" je onaj život koji se uglavnom vodi u fluidnom modernom društvu. "Fluidna modernost" je društvo u

... u to je vrijeme Hitler još uvijek štovana ličnost. On je taj koji je ugušio njemački radnički pokret, pa su mu stoga imućne klase sve rado opraštale. I desničari i ljevičari slagali su se u vrlo plitkoj predodžbi da je nacional-socijalizam samo jedan novi