Back
a

Nesanica

Da li je, stoga, neobično što svaki put kada nastupi socijalna kriza prostor za izražavanje narodnog gneva zauzima desnica umesto levice? Desnica, barem, ima kritiku birokratije. Ona nije naročito dobra, ali makar postoji. Levica je nema uopšte. Posledica je sledeća: kada oni koji se identifikuju s

Mi nerado mislimo o birokratiji, ali ona određuje našu egzistenciju. Utisak je da smo, kao svetska civilizacija, rešili da poklopimo uši rukama i pravimo se gluvi kad god se pokrene ta tema. Čak i kada smo voljni o njoj da razgovaramo, činimo to koristeći

Kada govorimo o Kantoru nailazimo na pojmove “Mrtav teatar” i “Nulti teatar”, “Neizvodljivi teatar” ili “Siromašni teatar” kod Grotovskog, ovi pojmovi nisu uzeti samo iz njihove stvarnosne teatarske prakse koju su oni negovali u njihovo vreme, već oni dolaze iz njihovog

Tadeuš Kantor (polj. Tadeusz Kantor; Vjelpole Skžinjskje, 6. april 1915 — Krakov, 8. decembar 1990) je bio poljski režiser, slikar, scenograf, grafičar, autor umetničkih manifesta i osnivač avangardnog Pozorišta „Cricot 2“ u Krakovu. Radio je u Poljskoj, ali i van

Lekcija koja je najpotrebnija praktičarima fluidnog modernog života (i koje stručnjaci za savetovanje na polju umeća življenja ·najviše i nude) ne bavi se temama kako započeti ili otvoriti, već kako završiti ili zatvoriti.   Jedan drugi kolumnista lista Obzerver, samo napola šaljivo, nabraja najnovija pravila za

Uvod: O životu u fluidnom modernom svetu U klizanju po tankom ledu, bezbednost nam je u brzini. Ralf Valdo Emerson, O razboritosti "Fluidni život" i "fluidna modernost" su blisko povezani. "Fluidni život" je onaj život koji se uglavnom vodi u fluidnom modernom društvu. "Fluidna modernost" je društvo u

... Sve donedavno samo su se rijetko spominjale razorne posljedice “tranzicije” u kapitalizam, kao što su opće osiromašenje, velika javna i privatna zaduženost koju je potpomogao dotok kredita inozemnih banaka, rasprostranjena deindustrijalizacija, društveno raslojavanje, depopulacija zbog smanjene očekivane životne dobi i

... u to je vrijeme Hitler još uvijek štovana ličnost. On je taj koji je ugušio njemački radnički pokret, pa su mu stoga imućne klase sve rado opraštale. I desničari i ljevičari slagali su se u vrlo plitkoj predodžbi da je nacional-socijalizam samo jedan novi

foto: Piramida Envera Hodže, Albanija Creator: Diego Delso Copyright: CC-BY-SA 3.0 1. deo: https://turbulencija.com/dobro-dosli-u-pustinju-postsocijalizma-srecko-horvat-i-igor-stiks/ Boris Buden Djeca postkomunizma (2.deo) Ideologoja zvana “tranzitologija” Ljudsko biće kao političko dijete nameće se gotovo kao idealan subjekt demokratskog resetiranja, tj. novog početka. Neopterećeno  prošlošću i posve usmjereno na budućnost, prepuno je energije i

Boris Buden Djeca postkomunizma (1)   fotografija: Istočni Berlin, pixabay.com Jedan neobičan sklop metafora obilježava žargon postkomunističke tradicije: obrazovanje za demokraciju, demokratske učionice, demokratski ispiti, demokracija koja raste i dozrijeva, ali koja je možda još uvijek u pelenama ili čini prve korake ili, dakako, pati od