Back
a

Turbulencija

psihologija-uspeha

Raspad braka, navika, otpadnih materija- Fluidni život, Bauman

Lekcija koja je najpotrebnija praktičarima fluidnog modernog
života (i koje stručnjaci za savetovanje na polju umeća življenja
·najviše i nude) ne bavi se temama kako započeti ili otvoriti, već
kako završiti ili zatvoriti.

 

Jedan drugi kolumnista lista Obzerver,
samo napola šaljivo, nabraja najnovija pravila za postizanje sporazumnog
završetka partnerskih odnosa.

 

Spisak počinje sa

“Prisećajte se samo loših stvari. Zaboravite
dobre” i završava sa

“Upoznajte nekog novog”, dok je u
sredini postavljena komanda

“Izbrišite svu elektronsku prepisku”.

Celim spiskom dominira zaborav, brisanje, odbacivanje i zamenjivanje.

Možda je opis fluidnog modernog života

kao niza novih početaka

u stvari nesvesni saučesnik jedne vrste zavere; replikovanjem
jedne takve široko rasprostranjene iluzije on pomaže u sakrivanju

bauman-fluidni-zivot

pixabay.com

njegove najstrože čuvane tajne (pošto je sramotna, makar i samo
u ostacima).

Možda bi adekvatniji opis takvog života bila priča
o uzastopnim krajevima.

I možda bi slava uspešno proživljenog
fluidnog života bila bolje odslikana neupadljivošću grobova koji
beleže njegov napredak

nego razmetljivošču nadgrobnih ploča
koje čuvaju spomen na sadržaj grobnica.

 

prvi deo teksta: https://turbulencija.com/zigmunt-bauman-nepostojan-zivot-u-uslovima-stalne-neizvesnosti/

 

U fluidnom modernom društvu industrija odlaganja smeća
preuzima komandnu poziciju u ekonomiji fluidnog života. Opstanak
tog društva i blagostanje njegovih članova zavise od brzine
kojom se proizvodi određuju za otpad, te brzine i efikasnosti
uklanjanja otpada.

U tom društvu ništa ne može zahtevati izuzeće
od univerzalnog pravila zamenjivosti i ničemu se ne može
dozvoliti da ostane tu duže nego što treba. Postojanost, vezivnost,
viskoznost stvari, kako živih, tako i neživih, su najstrašnije i najzlokobnije
opasnosti, izvori najužasnijih strahova i mete najžešćih
napada.

Život u fluidnom modernom društvu ne može stajati u mestu.
On se mora modernizovati

(čitaj: svakog dana se oslobađati atributa
kojima je istekao rok trajanja i nastavljati sa demontiranjem/
odbacivanjem identiteta koji su trenutno sklopljeni/postavljeni)
ili nestati.

Pošto mu je užas od isteka roka trajanja stalno za petama,
život u fluidnom modernom društvu više ne mora biti vučen
napred zamišljenim čudesima na samom kraju poslova na modernizaciji.
Ovde se radi o potrebi da se iz sve snage juri samo da
bi se ostalo na istom mestu i daleko od korpe za smeće na k0ju su
osuđeni oni na začelju.

Za izdavača: Nikola Janković
Glavni urednik: dr Dušan Marinković
Lektura i korektura: Predrag Rajić

Copyright © Polity Press and Zigmunt Bauman 2005
Copyright © za srpsko izdanje Mediterran Publishing 2009

Post a Comment