Back
a

May 2021

Prema beogradskom izdavaču Laguni roman Kontraendorfin (2020, str. 290) je vrhunac Basarinog opusa o demontiranju srpskih mitova i detronizacije nacionalnih veličina i bardova, od Andrića do Đilasa (…), razobličavanju tobožnjih istorijskih i biografskih kontroverzi (…), izvrgavanju ruglu pogubnog srpskog mentaliteta,

U SARADNJI SA "FRAKTUROM" (ZAGREB) OBJAVLJUJEMO: Pojam “djece komunizma” stoga nije metafora, nego označava figuru podčinjavanja novome obliku “povijesne nužnosti” koja pokreće i nadzire proces postkomunističke tranzicije. Na tim premisama prijelaz u demokraciju počinje kao radikalna rekonstrukcija do koje dolazi ni iz čega. U skladu s time