Back

Da li je, stoga, neobično što svaki put kada nastupi socijalna kriza prostor za izražavanje narodnog

U SARADNJI SA "FRAKTUROM" (ZAGREB) OBJAVLJUJEMO: Pojam “djece komunizma” stoga nije metafora, nego označava figuru podčinjavanja novome

pisao: Dragan Radovančević 2017. kao saradnik Instituta Lajbnic u Berlinu Socijalne fobije uglavnom po prvi put nastupaju

Sigurno znate da bez jednog bubrega možete živjeti, ali koji su to sve organi bez

U Hrvatskoj se, prema podacima Registra za rak, godišnje otkrije oko 600 novih slučajeva. Češće

(Wislawa Szymborska, 1923 — 2012) Mačka ne bi da umre. Jer šta da radi mačka u praznom stanu. Da

Zapisi o knjizi San zvan Jugoslavija (Razgovori o Ivi Andriću) Michaela Martensa, Naklada Ljevak, Zagreb 2021 (168 str.) Piše: Božidar Stanišić

Da li je, stoga, neobično što svaki put kada nastupi socijalna kriza prostor za izražavanje narodnog gneva zauzima desnica umesto levice? Desnica, barem,

Mi nerado mislimo o birokratiji, ali ona određuje našu egzistenciju. Utisak je da smo, kao svetska civilizacija, rešili da poklopimo uši rukama

U svom najslavnijem delu Tako je govorio Zaratestra Niče je konačno razjasnio dva učenja po kojima je najpoznatiji: ono o "natčoveku" i mit

Kada govorimo o Kantoru nailazimo na pojmove “Mrtav teatar” i “Nulti teatar”, “Neizvodljivi teatar” ili “Siromašni teatar” kod Grotovskog, ovi pojmovi